Яшел Үзән

Президенттан – машина

Казанда республика муниципаль берђмлеклђре арасында барган бђйгегђ йомгак ясалды. Ќићњчелђргђ бњлђклђр тапшырылды. Бњлђккђ ия булучылар арасында Васильево шђџђр тибындагы бистђ ќирлеге дђ бар. Васильеволылар «Казан - Раифа-Васильево - Свияжск» туристлар маршрутын эшлђгђн џђм аны Татарстанныћ туризм картасына кертергђ карар иткђн. Ошбу проект буенча Васильевода пристань булырга тиеш џђм шуннан туристлар...

Казанда республика муниципаль берђмлеклђре арасында барган бђйгегђ йомгак ясалды. Ќићњчелђргђ бњлђклђр тапшырылды. Бњлђккђ ия булучылар арасында Васильево шђџђр тибындагы бистђ ќирлеге дђ бар.

Васильеволылар «Казан - Раифа-Васильево - Свияжск» туристлар маршрутын эшлђгђн џђм аны Татарстанныћ туризм картасына кертергђ карар иткђн. Ошбу проект буенча Васильевода пристань булырга тиеш џђм шуннан туристлар Зљя утравына юл алачак. Ђлегђ проект љстендђ эшлилђр, ђмма аны инде Казанда да књрергђ џђм югары бђялђргђ љлгергђннђр. Бистђ башлыгы Алексей Шмуклерманга республика президенты тапшырган яћа «УАЗ» машинасы ачкычы - моћа ачык дђлил.

Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа


Нравится
Поделиться:
Реклама
Комментарии (0)
Осталось символов: