Яшел Үзән

28 сентябрь 2011 яңалыклары

 • 28 сентябрь 2011 - 12:12
  Ярминкђлђрдђ – кљзге байлык
  Яшел Њзђндђ кљзге ярминкђлђр Шђџђр кљнендђ - 30 август иртђсендђ башланган иде. Узган бер айда шђџђр џђм район халкына, башкарма комитетныћ сђњдђ идарђсеннђн алынган мђгълњматларга караганда, барысы 115 тонна бђрђћге, 8 тонна суган, 1,1 тонна ит сатылган. Моннан тыш, халык баклажан, кђбестђ, помидор, карбыз, кавынны, бњтђн тљр авыл хуќалыгы продукциясен...
  819
  0
  0
 • 28 сентябрь 2011 - 12:11
  социаль десант
  Яшел Њзђн муниципаль район авылларында, Љлкђннђр кљне ућаеннан, љч кљн дђвамында «Социаль десант» акциясе њтте. Район социаль яклау бњлеге, Пенсия фонды, сђламђтлек саклау идарђсе, «Ак Барс мед» оешмасы хезмђткђрлђре џђм ветераннар советы ђгъзалары Тњбђн Урысбага, Олы Яке, Октябрьский авыл ќирлеклђрендђ очрашулар уздырды. «Социаль десант» белгечлђре љлкђннђргђ консультатив ярдђм књрсђтте. Љлкђннђрне,...
  804
  0
  0
 • 28 сентябрь 2011 - 12:10
  Бњлђклђњлђр
  Яшел Њзђн муниципаль район башкарма комитетыныћ икътисадый анализ бњлеге ќитђкчесе Семенова Роза Зинуновна «2010 ел нђтиќђлђре буенча муниципаль идарђ итњ тармагында ић яхшы хезмђткђр» исеменђ Татарстан Республикасы муниципаль берђмлеклђр Советы њткђргђн республика бђйгесенећ «Икътисад, финанслар џђм ќирдђн файдалану» номинациясендђ лауреат дип танылды. Зур Ключи авыл ќирлеге (ќирлек башлыгы Когогина Валентина...
  800
  0
  0
 • 28 сентябрь 2011 - 12:10
  Урман һәм закон
  Хәзер урманнарда янгынга каршы куркынычсызлык кагыйдәләрен сакламаган очракта җинаять җаваплылыгы каралган. Бу хакта РФ Президентының «Урман кодексына үзгәрешләр кертү турында» законы бар. Ул 2010 елның 31 декабрендә гамәлгә кергән. Әлеге закон уңаеннан Яшел Үзән прокуроры ярдәмчесе Хәйдәр Кадыйров аңлатуынча, кагыйдә үтәмәүчеләргә кисәтү ясалырга яисә штраф салынырга мөмкин. Физик затларга ул...
  979
  0
  0
 • 28 сентябрь 2011 - 12:09
  Йљгерњ юлында
  Узган якшђмбедђ шђџђрдђ џђм районда тагын бер књћелле яћалык булды: «Кросс нации» кысаларында Йљгерњ кљне њткђрелде. Њзенећ сђламђтлеге турында даими кайгыртып яшђњче џђм џђрвакыт сау-сђламђт булырга телђгђн 5 мећнђн артык спортчы катнашты анда. 7 яшьлек малайлар белђн бергђ, йљгерњ юлына 75-80 яшьлек бабайларныћ чыгуы аеруча ямь бирде ђлеге тамашага. Йљгерњ...
  865
  0
  0
 • 28 сентябрь 2011 - 12:07
  Тарихларыбыз бергә үрелгән
  Афәрин, Ирек Сафин! «Туган авылым» дигән әсәрең белән үзеңнең кем булуыңны ачып салдың. Син бит XIX гасырда яшәгән данлыклы сәүдәгәр, халкыбыз өчен биниһая игелекләр эшләп калдырган меценат, Казанның беренче гильдия купецы Мөхәммәтҗан Назир улы Казаков оныгы икәнсең ләбаса! Шырдан турында күп яздылар. Ә син исә, шуларны бер дә кабатламыйча, тарихның...
  922
  0
  0
Реклама