Яшел Үзән

Соңгы хәбәрләр

 • 6 октября 2011 в 07:09
  Бәхет өчен күп кирәкми
  Хатын-кызның бәхете яртысы белән генә түгел, ә тулысынча ирдән тора дисәләр дә, каршы килмәс идек. Бу хаклыкны берничек тә инкарь итеп булмый. Әлбәттә, моның өстенә әле яныңда балаларыңның да шау-гөр килеп, әнием, әтием дип өзелеп торуы кирәк. Бер карасаң, гаилә бәхете өчен күп кирәкми кебек. Кияүгә чыгып, кызы белән декрет...
 • 6 октября 2011 в 07:08
  Каенанага баш бирмәдем
  Каенанага баш бирмәдем Бүген яшьләр гаилә коргач ук аерым яшәү ягын карый. Ни дисәң дә, һәркемнең үзенчә яшисе, өйдә хуҗабикә буласы килә. Тик теләкләр һәрчакта да чынбарлыкка туры килеп бетми шул. Каенана белән бер түбә астында яшәүчеләр дә бихисап. Дөрес, аларның бөтенесен дә бер калыпка салып, начар яшиләр дип әйтеп...
 • 6 октября 2011 в 04:52
  ЭЛЬБРУС ТЊБЂСЕНДЂ – ТАТАРСТАН ЂЛЂМЕ
  Яшел Њзђннећ бер тљркем альпинисты спорт остасы Геннадий Иванов ќитђкчелегендђ Европаныћ ић биек тау тњбђлђренећ берсенђ - Эльбруска менде. Дићгез љстеннђн 4800 метр биеклектђ туристлар берничђ кљн њткђрде џђм, анда Татарстан вђкиллђренећ булуын раслап, Эльбрус тњбђсенђ Татарстан ђлђмен кадады. Эльбрус альпинистлар арасында бик популяр. Безнећ Яшел Њзђн командасы белђн берлектђ...
 • 6 октября 2011 в 04:51
  ИТАЛИЯДЂН ЌИЋЕП КАЙТТЫЛАР
  Татарстанныћ спорт ветераннары Италиянећ Линьяно шђџђрендђ узган ярышта 16 алтын џђм 3 кљмеш медаль яулап кайтты. Дљньяныћ 37 иленнђн 4 мећнђн артык спортчыны ќыйган ярышта ќићњ яулаучылар арасында безнећ якташларыбыз да бар. Фанер-мебель комбинатында слесарь булып эшлђњче 77 яшьлек Владимир Хрипунов 5 алтын медаль отса, Горький исемендђге завод менеджеры Ирина...
 • 6 октября 2011 в 04:51
  Зурладылар
  «Мондый књћелле, безне хљрмђт­лђп, зурлап њткђргђн бђйрђмне књргђн юк иде ђле», - дип, редакциягђ шалтыратып шатлыкларын уртаклашты Татар Танаенда яшђњче љлкђн­нђ­ре­без. Ђле књптђн тњгел авыл ќирлеге башлыгы булып эшли башлаган Фђнис Мирхђтуллинга, мул табынга барча љлкђннђрне ќыеп, шундый зур, књркђм бђйрђм оештырган љчен, рђх­мђтлђре чиксез.
 • 6 октября 2011 в 04:48
  «ХАЛКЫМ ЯРДЂМ ИТЂ»
  Укытучы булып эшлђњ генђ ќитмидер ул, укытучы булып туарга кирђк. Бу џљнђрне башкару љчен илаџи талант, сђлђткђ ия булу талђп ителђ. Ул кешенећ яшенђ дђ бђйле тњгел. Џљнђри љлгергђнлек яшь белђн килми шул. Сњзем шушы сыйфатларныћ џђммђсен њзенђ туплаган хезмђттђшебез Зљлфирђ Њрнђк кызы Сђлахова турында. Гимназия бусагасына беренче тапкыр аяк...
 • 6 октября 2011 в 04:45
  Программа үтәлде, бурыч кимемәде
  Быел, федераль закон кысаларында торак йортларга капиталь ремонт ясау нәтиҗәсендә, шәһәрдә һәм районда 6757 кеше яшәү шартларын яхшыртуга иреште. Яшел Үзән муниципаль район 2011 елда күп катлы торак йортларга капиталь ремонт ясау планын вакытында үтәде. Әлифел ТАРАЗОВА Ел дәвамында барган эшнең беренче нәтиҗәләре, киләсе елга планнар турында җитәкчеләрнең дүшәмбе киңәшмәсендә...
 • 6 октября 2011 в 04:38
  Эшлисе эшлђр ђле бихисап
  Яшел Њзђн муниципаль районныћ предприятие, оешма џђм учреждение ќитђкчелђре белђн дњшђмбе кићђшмђсен район башлыгы Сергей Батин узган атнага йомгак ясаудан башлады. Ђлфия ЗЫЯКАЕВА Љлкђннђр декадасы башланып, районда бу ућайдан чаралар њткђрелђ. «ПОЗИС»ныћ футбол командасы ќићњ яулап кайткан. Ђ менђ Яшел Њзђн командасы Татарстан чемпионатында ђлегђ IV урында. Авыр атлетика буенча...
 • 30 сентября 2011 в 05:14
  Сентябрьнең бере иде...
  Сентябрьнең бере иде. Китеп бардың, Йөрәкләргә һич төзәлмәс Яра салдың... Акъегетнең пакь егете Ул Син идең, Вакыт җитми тиз кинәттән Кәфен кидең... Яңа мәктәп тау башында Юксынадыр, Ярсый күңел, уйларымда Ул гынадыр... Укыттың син гомерең буе Балаларны, Алыштырдың Акъегеткә Калаларны! Көзләр җиткәч, моң сибелә Күңелләргә, Чара юк шул бу җиһанда...
 • 30 сентября 2011 в 05:13
  Туган авылым
  ...Туган авыл. Атам-анам йорты. Монда минем изге нигезем, Гасырлардан гасырларга књчеп, Ата-бабалардан калган бишегем. Син њстердећ мине, туган авылым, Џђр буынныћ изге ятагы. Бу ќиџанда синнђн якынрак, Синнђн кадерлерђк ни тагы?! Бђбкђ њлђн баскан тыкрыклардан Яланаяк таяк атларда, Агач кылычларны чайкый-чайкый, Без омтылдык илне сакларга. Кычытканлы авыл урамнары. Сирень куаклары....
Реклама