Яшел Үзән

22 сентябрь 2011 яңалыклары

 • 22 сентябрь 2011 - 06:45
  Россия металл коючылары – заводта
  Узган атнада бу предприятиедђ тагын бер њзенчђлекле вакыйга булды. Заводка Россия металл коючыларыныћ Казанда барган X съезды делегатлары килеп, производство белђн танышты. Менђ шунда катнашкан 300 делегатныћ бу кљнне бер љлеше - Чаллы џђм Казан предприятиелђрендђ, 50се Яшел Њзђндђ булды. Тљп чара заводныћ 16нчы металл кою цехында барды. Бу съездныћ...
  1257
  0
  0
 • 22 сентябрь 2011 - 06:43
  Ана сагышы
  Ђ аларны еламыйча тыћлап булмый. Эстетик яктан ђллђ ни булмаса да, укыган саен књзлђрдђн чишмђ булып яшь ага: никадђр кайгы, књпме хђсрђт бу юлларда. Књтђрсђ дђ књтђрђ икђн адђм баласы дип, уйлап куясыћ. Мђрфуга апа яшь кыз чагында, Менделеевский районыннан безнећ шђџђребезгђ 1948 елда килеп тљплђнгђн. Башта фанер заводында эшлђгђн,...
  1344
  0
  0
Реклама