Яшел Үзән

20 сентябрь 2011 яңалыклары

 • 20 сентябрь 2011 - 06:28
  эфирда – Радик Хђсђнов
  «Татарстан - яћа гасыр» телеканалында 19 сентябьдђ 19 сђгатьтђ башланачак «Турыдан-туры элемтђ» тапшыруында «Серго исемендђге завод» ќитештерњ берлђшмђсе» ФДУПныћ генераль директоры Радик Хђсђнов катнашачак. Сорауларны www.tnv.ru сайтына ќи­бђрергђ, шулай ук тапшыру барышында Казандагы 570-50-75 номерына шалтыратып ђйтергђ мљмкин.
  1233
  0
  0
 • 20 сентябрь 2011 - 06:24
  «ТАТАРСТАННЫЋ ЧИСТА
  ТР Урман хуќалыгы министрлыгы «Татарстанныћ чиста урманнары» акциясен игълан итте. Ђлеге акциянећ коор­динаторы - «Свияжский» заказнигы. За­­казник хезмђткђрлђре чисталык акциясендђ катнашырга телђњчелђрне табигатькђ ярдђм итђргђ чакыра. Елдагыча, акция кысасында агачлар утыртылачак, плакатлар, экология темасына ин­ша­лар бђйгесе булачак.
  1130
  0
  0
 • 20 сентябрь 2011 - 06:19
  «Татарстан»да кунакта
  Шул кљннђн бирле 31 август Корабль кљне буларак билгелђп њтелђ. 30 августта, Республика кљнендђ, Горький исемендђге завод директорыныћ социаль мђсьђлђлђр буенча урынбасары Фер­динант Хљснетдинов, корабльдђ кунакта булып, экипажга республика хљкњ­мђте џђм предприятие ќитђкчелегенећ котлауларын ќиткергђн џђм бњлђклђр тапшырган. Ђле «Углич» кече ракета корабленђ нигез салган вакытта ук Каспий флотилиясе командующие...
  906
  0
  0
Реклама